ATELIER DEAK POZEMNÍ STAVEBNICTVÍ

Image

Zajišťujeme vše pro stavbu

Provádíme kompletní stavební servis v průběhu přípravy stavby, realizace stavby a provozu nemovitosti. Stavebníkům nabízíme technickou a právnětechnickou pomoc.

Image

Nabízíme:

- stavební dozor
- technický servis
- zajištění technické dokumentace
- zajištění veškerých povolení
- technické konzultace

Image

Dále nabizíme

odborné posudky a stanoviska k vadám staveb, stavebnětechnické průzkumy staveb. technickou pomoc před nákupem nemovitosti